SPONVEL, s.r.o.
+421 948 456 770
+421 948 899 444

O nás
Úprava pozemkov,...
Vypratávanie, odvoz,...
Iné práce
Búracie práce
Autodoprava
Sťahovanie
Príbehy zo života
Zažili sme pri našej práci
Cenník
Dopyt
Galéria
Kontakt
MR-L SPONVEL, s.r.o.
VYPRATÁVANIEaSŤAHOVANIE.sk Urobíme priestor pre Vaše nové plány
O nás

Vitajte na našich stránkach, veríme, že nájdete, čo hľadáte. Urobíme priestor pre vaše nové plány.

Na trh sme vstúpili spontánne. Začínali sme s ručnými búracími prácami, vypratávaním nepotrebných harabúrd, čistením pozemkov, mulčovaním vysokých trávnatých porastov, odvozom, dovozom a sťahovaním všetkého možného, až sme sa prepracovali ku komplexu služieb, ktoré Vám ponúkame, vrátane možno aj tých neočakávaných :-)

Relatívne široký a pomerne pestrý rozsah nami ponúknutých služieb sa vyprofiloval počas nášho dlhodobého pôsobenia v tejto oblasti, najmä na základe požiadaviek a potrieb našich klientov-partnerov, podmienených vzájomnou dôverou. Pracujeme výhradne v Bratislave a okolí.

Snažíme sa o poskytnutie komplexných služieb smerujúcich k požadovanému cieľu zadávateľa. Na začiatku je vždy komunikácia s klientom a výsledný obsah a rozsah prác je vecou dohody, pretože na jednej strane je to, čo potrebujete, a na druhej strane to, čo dokážeme. Každá nová príležitosť je však pre nás výzvou a cennou skúsenosťou. Naša spoločnosť je poistená na krytie prípadných škôd do výšky 50.000.- EUR.

Spolupracujeme s detským domovom, senior centrom, zvieracím útulkom, pomáhame luďom bez domova, ľuďom v núdzi, snažíme sa pomáhať, ak sa dá.

Posúďte sami, s akými úlohami sme sa už úspešne popasovali:

Pre zosúvajúci sa nebezpečný svah v Devíne bolo treba rozobrať, previesť a na inom mieste znovu zložiť záhradný altánok, na ktorom veľmi záležalo. Podarilo sa.

Z rodinných dôvodov rozobrať, previesť a znovu zložiť záhradný domček. Urobili sme.

Ručne vybúrať a následne odviezť veľké betónové plochy zo záhrady. Zvládli sme to.

Zrezať strom nebezpečne naklonený ponad dom. Aj s týmto sme sa úspešne popasovali (dom stojí :-)).

Vyčistiť zanedbaný pozemok: odstrániť prerastený trávnatý porast mulčovaním, spíliť suché stromy, konáre rozdrviť na štiepku, hodnotné drevo zachovať, vyfrézovať zavadzajúce pne,... Dokázali sme to.

Prepadnutú prístavbu letnej kuchyne vo Vrakuni sme museli ručne rozobrať a odstrániť, odviesť stavebnú suť a pripraviť priestor pre stavebných majstrov. Podarilo sa.

Ďalšie príklady a ukážky výsledkov našej práce môžete nájsť v časti  Iné práce a v Galérii.

lupa
OBHLIADKY
ZDARMA
euro
CENY
DOHODOU
osoby
OSOBNÝ
PRÍSTUP
©2017, designed by adresa@seznam.cz